Lägga till användare

  1. Klicka på kugghjulet och välj Inställningar

  2. Välj Användare i menyraden för att komma till användarhanteringen

  3. Här anger du alla uppgifter för den nya användaren

  4. Under Rollgrupper tilldelas den nya användaren en behörighet i systemet

- Mer om roller och behörigheter kan du läsa om i avsnittet Roller/Behörigheter i systemet

  1. När all information är tillagd, tryck på Spara

- Detta genererar ett mail till den nya användaren, med en länk för kontoaktivering. Om detta mail inte syns i inkorgen bör användaren först leta i skräpposten innan hen kontaktar en systemadministratör.