Produktpaket

Det finns två olika sätt att hantera produkter i Envise. Dessa är globalt eller specifikt båda sätten bygger på att skapa så kallade produktpaket. 


Globalt produktpaket

Vi rekommenderar att skapa ett globalt produktpaket för hela produktsortimentet. I detta produktpaket här har man samtliga produkter som ska användas i projekt i Envise.

Fördelen med ett globalt produktpaket är att man bara har ett sortiment att uppdatera och hålla reda på. Sortimentet läggs upp en gång och kan kontinuerligt bearbetas.


Specifika produktpaket

Ett alternativ till den globala produktkatalogen kan vara att skapa specifika produktpaket där produktsortimentet grupperas i olika paket, som sedan kan kombineras i ett projekt.

Här kan man skapa sortiment i Envise med specifika ändamål, exempelvis miljövänliga produkter, premiumprodukter, standardprodukter etc.

Man kan dessutom knyta specifika paket till enbart vissa projekt, dvs. man synliggör sortimentet för de projekt som ska använda sortimentet, medan andra projekt inte ser eller har tillgång till det sortimentet. 


OBS! Vid användning av specifika produktpaket så bör man alltid tänka på hur man bygger upp Huvudkategorier och Underkategorier; detta eftersom när man kombinerar produktpaket i ett projekt så måste kategoriseringen stämma överens i projektkatalogen.


Låsa produktpaket

  1. Ett produktpaket kan låsas för att förhindra att ändringar görs. 

  2. Detta gör man genom att en administratör klickar på det gröna låset, som indikerar upplåst, och vänta tills den slår om till ett rött lås, som indikerar låst.

  3. Nu kan paketets produkter inte ändras eller arkiveras, utan endast ses av övriga (behöriga) användare.