Skapa ett nytt produktpaket 

  1. För att skapa ett nytt produktpaket, klicka på Skapa produktpaket 

  2. Namnge produktpaketet (obligatoriskt) och lägg till en beskrivning av produktpaketet (frivilligt)

  3. Ange om du vill att produktpaketet ska vara projektspecifikt eller inte

  4. Du kan när som helst ändra namn eller beskrivning för produktpaketet genom att klicka på Ändra produktpaket. Här kan du även lägga till nya projekt till ett specifikt paket.

  5. Genom att klicka på krysset i det högra hörnet av ett produktpaket arkiveras paketet i sin helhet, även i de fall då paketet används i aktiva projekt.
    Detta betyder att paketets produkter inte kan ändras eller användas i kommande projekt.