Skapa produkter 

1. Klicka på fliken Produkter och sedan Se produkter

2. Klicka på Lägg till huvudkategori, skriv in namnet och tryck sedan på enter-tangenten

3. Klicka på det nya huvudkategorinamnet efter att det har skapats och klicka därefter på Lägg till underkategori

4. Skriv in namnet och tryck sedan på enter-tangenten

5. VIKTIGT! Uppdatera inte/kliv inte ur sidan innan du har lagt till en produkt, annars kommer både huvudkategorin och underkategorin du skapade försvinna (eftersom de är tomma)

6. Klicka på Lägg till produkt och säkerställ att fälten för huvud- och underkategori innehar de kategorier du skapade.

7Säkerställ att minst de fälten som har asterisker är fyllda och klicka därefter på Spara(Du kan inte trycka på Spara om inte alla obligatoriska fält är ifyllda).

8. Nu bör din produkt ha skapats.

9. Om du vill lägga till en produkt i en befintlig huvud- och underkategori så behöver du endast klicka på huvudkategorinamnet, därefter underkategorinamnet och sedan klicka på Lägg till produkt.