Produktdetaljer

Produktdetaljer är de fält som informerar både kund och entreprenad om en produkt. Nedan följer samtliga fält och vad varje innebär. Fält med asterisker är obligatoriska för att skapa en produkt.


Namn*

Här skriver du vilket namn som produkten ska ha i systemet. Tänk på att produktnamnet ska passa både kund och entreprenad.


Återförsäljare*

Här skriver du produktens återförsäljare. Om en återförsäljare redan har använts till andra produkter så kommer den upp som förslag i en lista. Om det är en återförsäljare som inte använts i systemet sedan innan så kommer det dyka upp en Skapa-knapp. Se till att återförsäljarens namn är rättstavat och är den som samtliga systemanvändare kommer söka efter och nyttja i byggunderlag.


Dimension 

Här kan du skriva mått på produkten, exempelvis: ”10x30 cm” på kakel. Det finns inga restriktioner vad gäller tecken eller antal i detta fält, alltså kan man skriva både bokstäver och siffror.


Enhet*

När du väljer måttenhet, fundera över hur produkten kommer att prissättas och kvantifieras. 


Styck

När något ska prissättas per produkt eller per rum/bostad så använder man Styck.


Exempel 1: Innedörrar, en dörrmodel kostar 1 000 kronor; en viss  bostadstyp behöver 4 stycken innedörrar. Detta betyder att tillvalet kostar 4 000 kronor för kunden, och bygget ser att 4 stycken innedörrar måste beställas.


Exempel 2: Golv för hela bostaden anges som en enhet, dvs. kunden får ett pris för hela bostaden, t.ex. 35 000 kronor för golv i hela  bostaden. 


Kvm

När något ska prissättas per kvadratmeter använder man Kvm. Antalet kvadratmeter en bostad behöver sätter man i bostadsmallar (se: Bostadsmallar) eller direkt i bostaden (se: Bostäder).


Exempel: Ett tillval för klinker i hallen kostar 250 kronor per kvadratmeter; hallen behöver 8 kvadratmeter klinker totalt. Detta betyder att tillvalet kostar 2000 kronor för kunden, och bygget ser att 8 kvadratmeter klinker av just den modellen måste beställas för en viss bostad.


Lpm

När något ska prissättas i löpmeter så använder man Lpm. Antalet löpmeter en bostad behöver sätter man i bostadsmallar (se: Bostadsmallar) eller direkt i bostaden (se: Bostäder). 


Exempel: Ett tillval för golvlist i ek kostar 10 kronor per meter; bostaden behöver 50 meter meter golvlist totalt. Detta betyder att tillvalet kostar 500 kronor för kunden, och bygget ser att 50 meter golvlist av just den typen måste beställas för en viss bostad.


Huvud-/Underkategori*

Första fältet motsvarar huvudkategori, och andra fältet underkategori.

Här kan du välja vilken huvud- och underkategori en produkt ska tillhöra. Om du redan är inne i en huvud- eller underkategori så kommer fälten vara ifyllda.


Discipliner

Här kan du välja att lägga till en eller flera specifika kompetenser som produkten kräver.  Exempelvis; El, VVS, Plattsättning. Senare kan du sortera fram utskrifter för alla produkter i ett projekt som till exempel har disciplinen El, för att på så sätt underlätta planeringen för el-arbete i projektet.  


Du kan lägga till eller ta bort discipliner genom att klicka på kugghjulet i högra hörnet och välja Inställningar Allmänt > Lägg till disciplin.


Produktvarianter


Produktvarianter innebär att en produktmodell kan erbjudas med olika egenskaper, såsom färg, material och sättning. Exempelvis kan en kökslucka förekomma i fem olika färger, eller så kan en kakelplatta sättas liggande, stående eller i halvförband.

Fördelen med produktvarianter är en produkt behöver inte skapas flera gånger för varje variant/egenskap, vilket även gör listan med tillval för kunder kortare. Varje egenskap kan fortfarande ha sin specifika information, såsom artikelnummer, beskrivning, status, pris m.m.


 1. Produktvarianter läggs till genom att först välja en grupp från rullistan, ex. Färg, och sedan klicka på (+). Du kan skapa en helt egen genom att välja Annan i rullistan, ange det namn du önskar och därefter klicka på (+).


 1. När gruppen sedan är tillagd lägger du till produktvarianter genom att under gruppen, exempelvis Sättning  klicka på (+) och skriva in varianten, till exempel Helförband eller Halvförband. Denna övning upprepar du för varje variant du önskar lägga till för produkten.

Detta gör att kunden sedan kan välja produkten, i detta exempel en specifik kakelplatta, och därefter välja typ av sättning. 


 1. Information* som läggs till när en variant är markerad (visas som en röd omkrets för varianten, samt att det står “Specifika detaljer för…”  ) blir specifik för just den produkten med den varianten.
  *Information enligt följande fält kan anges:
  - Artikelnummer
  - Beskrivning
  - Intern beskrivning
  - Arbetskostnad ex. moms
  - Inköpspris ex. moms
  - Produktbild i den stora rutan (denna bild representerar produkten i sin helhet och är den bild kund främst ser)
  - Produkt bild i den lilla rutan (denna bild representerar den unika egenskapen, t.ex. färgen) 


 1. För att växla mellan olika varianter så klickar man på rutan för den variant man önskar välja.


 1. Du kan lägga till flera olika grupper med sina respektive varianter i en och samma produkt, exempelvis kan en produktmodell förekomma i olika färger och material.

 2. Genom att klicka på pennan i variantens ruta så kan du ändra bild och namn för den varianten.
   

 3. För att ta bort en hel grupp av produktvarianter eller enskilda varianter klickar du på krysset i hörnet för antingen gruppen eller varianten. 
  OBS! Borttagna produktvarianter ses av systemet som borttagna produkter och hamnar därmed i kategorin Arkiverade. Var därför försiktig med att ta bort varianter.


Lägg till bild
En bild kan läggas till för produkten och en bild kan läggas till för produktvarianten; bilderna kan justeras i storlek och plats direkt i Envise men i begränsad omfång.

Kraven för bildernas format och upplösning är enligt följande:

 - .jpeg och .png är lämpligt filformat.

 - Bildmått i pixlar rekommenderas till max 1500x1500px.

 - Bilden bör inte vara större än 2 MB (filstorlek).

Art-nr

Skriv in artikelnummer på produkten. Detta syns ut mot kund.


Beskrivning

Allt som skrivs under Beskrivning är riktad mot kunden, inga utskrifter eller underlag tar med beskrivning. Endast kundvyn visar en produkts beskrivning i syfte att informera kunden om just det tillvalet.


Intern beskrivning

En intern beskrivning är information som kunden inte behöver veta om men som entreprenad bör/måste känna till om produkten. De interna beskrivningarna visas endast för projektansvariga och entreprenad i utskriften Projektlakan, som är ett underlag specifikt för bygget.


Inköpspris och arbetskostnad

Inköpspris och arbetskostnad är inte nödvändiga fält att fylla i, men är bra om man vill använda Envise för att automatiskt få fram data såsom vinstmarginaler på tillval eller vinstfördelning mellan projektutveckling och entreprenad.

Tänk på att inköpspris och arbetskostnad ska anges exklusive moms.


OBS! Tänk på att alla ändringar som görs i detta steg, på produktnivå, implementeras

genomgående i hela systemet, även i de projekt som är rödlåsta och avslutade.