Att starta ett nytt projekt i Showroom

  1. Klicka på Skapa projekt

  2. Ange projektets namn

  3. Du kan även ange ett projektnummer samt en eller flera taggar

  4. Du kan välja att kopiera inställningar från tidigare genomförda projekt, detta väljs då i rullistan

  5. Välj om det nya projektet skall utgöra en så kallad Projektmall

Får du ett felmeddelande när du försöker spara projektet kan detta bero på att det redan finns ett projekt med samma namn.

Tagg

En tagg är en sorts etikett som hjälper till att kategorisera och gruppera projekt. Det är frivilligt att lägga till en tagg och du kan välja hur många taggar som skall användas. 

Distrikt

Projekten i Envise kan tilldelas olika distrikt för intern kategorisering, detta är en inställning som per default inte är påslaget men som Envise kundtjänst kan slå på vid önskan.

Projektägare

Om systemägaren vill släppa in dotter-/systerbolag i Showroom så kan Envise kundtjänst slå på en funktion som möjliggör tilldelning av projektägarskap till ett visst bolag.

Kopiera projekt

När ett projekt kopieras så följer projektkatalogen (med statusar och priser), inställningar, projektbilder, paket, rumsregler, sammankopplingar och bostadsmallar med till det nya projektet.

Det som inte kopieras är följande: 

  • Bostadslistan

  • Kundinformation

  • Projektdeltagare 

Projektmall

En projektmall är ett projekt utan kunder och bostäder. Man kan alltså skapa en projektmall där alla projektinställningar, bostadsmallar samt projektkatalogen med statusar och priser kan bearbetas och sparas, för att sedan kunna kopieras över till riktiga projekt med kunder och bostäder.