Att arbeta med projekt i Envise


Som administratör behöver inte du lägga till dig själv i projekt eftersom du har behörighet att göra ändringar i alla projekt. Dock behöver du lägga till Projektledare och Byggare, för att de ska få tillgång till sina projekt i Envise. Detta görs genom att:

  1. I menyraden, klicka på Projektdeltagare

  2. Lägg till en ny deltagare genom att klicka på (+)

  3. Välj en eller flera deltagare i rullistan som nu visas. 


Du kan lägga till fler än en projektledare och byggare.


Nästa steg är att ange följande information:

  • Vem som ska signera digitala tillvalsavtal som ombud för projektutvecklaren

  • Vem som ska anges som faktureringsansvarig på fakturaunderlag som kan skrivas ut från HomeMaker

  • Vem som ska stå som avsändare vid autosvar för kundmeddelanden som kommer in utanför arbetstider

OBS! Även om du har behörigheten Admin så måste du läggas till i listan med projektdeltagare för att kunna väljas i något av ovanstående moment.