Att välja status och pris

Nu är det dags att välja vilka produkter som ska erbjudas i projektet. När du klickar in dig i ett helt nytt projekt, som inte är ett kopierat projekt, har samtliga produkter statusen Används Ej


Standard

Denna status används för standardsortimentet i projektets bostäder, dvs. om bostadsköparen inte väljer ett tillval utan önskar grundutförande i bostaden.

De produkter som har statusen Standard ska ha priset 0 kr, och endast en standard per underkategori får väljas. 


OBS! Hur två produkter i samma underkategori kan ha status Standard kan du läsa mer om under Rumsregler.


Kostnadsfritt tillval

Detta är inte en status som väljs från rullistan, utan en produkt får statusen Kostnadsfritt tillval om man sätter produkten som ett Tillval och låter priset vara 0 kr. 

För bostadsköparen kommer detta att visas som ett kostnadsfritt tillval men som inte ingår i grundutförandet.


Tillval

En produkt med statusen Tillval innebär att det inte ingår i bostadens grundutförande, och kan väljas till mot en kostnad. Priset anges med moms och syns mot kund.

OBS! Tänk på vilken enhet produkten prissätts (kvm/st/lpm). 


Extra tillval

Om en eller flera produkter i en underkategori utan standardprodukt, anges som tillval i projektkatalogen så presenteras tillvalen som Extra tillval för bostadsköparen. Detta innebär att produkten/produkterna inte förekommer i något grundutförande, utan kan väljas till mot en kostnad.


Används ej

Produkter med statusen Används Ej innebär att de inte ska användas i projektet och kommer därför inte vara synliga i något av projektuppsättningens steg, utöver i projektkatalogen.


Pris fås på offert

Vissa produkter kan behöva prissättas på individuella offerter till kunden. Välj isåfall Pris fås på offert. Detta innebär att kunden har möjlighet att välja produkten, och redogör för både kund och projektansvarig att en offert måste hämtas in från leverantör, som sedan laddas upp i Envise.


Arbetskostnad och inköpspris

Du kan välja att mata in arbetskostnad och inköpspris, om inte detta redan har gjorts i produktkatalogen eller om du önskar ändra kostnad/pris, detta är dock inte obligatoriskt. 

Funktionen används för att kunna få fram projektspecifik statistik om diverse vinster och vinstmarginaler. Ett annat användningsområde är att du kan ta hjälp av programmet att räkna ut ett utpris inkl. moms genom att ange en önskad vinstmarginal i %.