Paketkategori


En paketkategori består av flera olika paket; ett paket är en kombination av olika produkter som har fastställts i förväg av en inredningsansvarig.


Paket kan användas till att:

  • Gruppera produkter som måste erbjudas tillsammans
    - Ex. Duschvägg & Duschblandare alt. Badkar & Badkarsblandare

  • Erbjuda inredningsstilar som förenklar tillvalsprocessen för kunden
    - Låsta koncept, eller öppna koncept som tillåter köparen blanda fritt

Skapa paketkategorier

  1. Klicka på Lägg till paketkategori och ange paketkategorins namn, klicka sedan på entertangenten. Observera att som namn på paketkategorin används en övergripande benämning för vilken typ av val kunden förväntas göra. Senare namnges de olika paketen inom paketkategorin. 

  2. För att ändra inställningar för paketkategorin klicka på ikonen med en penna. 

  3. För att ta bort paketkategorin klickar du på krysset. Observera att denna åtgärd gör att paketkategorin tas bort ur samtliga  bostader och rum även om den används. 

  4. Välj om kunden ska kunna göra andra tillval i de underkategorier som utgör paketet, dvs. ska kunden ha möjligheten att välja produkter som inte är förvalda för det specifika paketet.