Sammankopplingar

Sammankopplingar hittas under fliken Rumsregler. Sammankopplingar anger om, och hur, en produkt är länkad till en annan. Det finns två sätt att sammankoppla produkter:


1. Aktivering

Används för att valet av en viss produkt, t.ex. byta dusch till badkar, skall aktivera möjligheten att välja en eller flera andra produkter, såsom badkarsvägg. 


2. Inaktivering

Används för att valet av en viss produkt, t.ex. kombimaskin istället skall inaktivera möjligheten att göra tillval av en eller flera andra produkter, såsom torktumlare. 


Lägga till sammankoppling

 1. Klicka på Lägg till sammankoppling och ange sammankopplingens namn, tryck på entertangenten. Sammankopplingen visas nu som ofullständig i listan. 


 1. Klicka på sammankopplingen för att gå in och redigera den. Börja med att välja om det är en aktivering eller inaktivering, eller båda två, som ska implementeras under samma sammankoppling. Rekommendationen är att dela upp så att en sammankoppling antingen består av en aktivering eller en inaktivering.


Implementera sammankoppling

För att implementera en aktivering: 

 1. Klicka på Implementera aktivering

 2. Välj därefter Ingen produkt vald

 3. Efter detta klickar du på Lägg till produkt.

 4. Du kommer nu se projektkatalogen där du kan navigera dig runt genom att söka efter produkter eller via huvud- och underkategorier.

 5. Klicka på den produkt eller de produkterna som ska aktivera möjligheten att välja produkten som läggs till på den andra (högra) sidan av sammankopplingen. 

 6. För att lägga till en eller flera produkter som ska aktiveras klickar du på Ingen produkt vald på den högra sidan, och väljer produkter från projektkatalogen som visas (precis som i steg 5). Det går att lägga till hur många produkter som helst på båda sidor om sammankopplingen.     


För att implementera en inaktivering: 

 1. Klicka på Implementera inaktivering

 2. Välj därefter Ingen produkt vald

 3. Efter detta klickar du på Lägg till produkt.

 4. Du kommer nu se projektkatalogen där du kan navigera dig runt genom att söka efter produkter eller via huvud- och underkategorier.

 5. Klicka på den produkt eller de produkterna som ska inaktivera möjligheten att välja produkten som läggs till på den andra (högra) sidan av sammankopplingen. 

 6. För att lägga till en eller flera produkter som ska inaktiveras klickar du på Ingen produkt vald på den högra sidan, och väljer produkter från projektkatalogen som visas (precis som i steg 5). Det går att lägga till hur många produkter som helst på båda sidor om sammankopplingen.    


För att ta bort enskilda produkter ur en sammankoppling, klicka på krysset närmast produkten.


För att ta bort en hel inaktivering eller aktivering ur en sammankoppling, tryck på krysset längst till höger.


Instruktioner för att aktivera en sammankoppling i en bostadsmall eller bostad hittar du under Bostadsmallar.


OBS! Tänk på att alla ändringar som görs i aktiva sammankopplingar kommer att påverka tillvalen i bostaden/bostäderna där den används.