Att bygga en bostadsmall


Lägga till rum

Du börjar med att lägga till rummen som kunden ska i sin bostadssida.  Alla rum som finns i den riktiga bostaden behöver inte vara med, utan du behöver endast lägga till de rum som kunden ska göra val i. Detta är för att kunden helt enkelt ska veta vilket rum produkterna kommer att finnas i. Det går även att döpa ett rum till exempelvis Vitvaror.

 1. Klicka på Lägg till rum.

 2. Ange namnet på rummet. Du kan alltid ändra namnet senare under Rumsnamn.

 3. Klicka på Spara.


Ändra ordning på rummen genom att klicka på rummet och ner musknappen, dra sedan rummet åt höger eller vänster till önskad plats ordning.


Ta bort ett rum genom att klicka på Ta bort rum längst ner på sidan. Observera att alla produktval för rummet kommer att tas bort.


Lägga till produkter

 1. Klicka på Lägg till produkt.

 2. Sök fram den produkt du vill lägga till genom att söka på produktens namn eller  artikelnummer. 

 • Observera att endast produkter med status Standard eller Tillval i projektkatalogen kommer att vara sökbara. 

 • Symbolen S betyder att det är underkategorins (som visas till vänster om symbolen) standardprodukt 

 1. När en produkt lagts till visas det som en ruta där rubriken är namnet på underkategorin. 


Se alla val i underkategorin

För att se alla möjliga val i underkategorin eller byta produkt inom kategorin klickar du på Ändra val. Då visas en lista med produkter kategoriserat efter StandardKostnadsfritt tillval eller Tillval.

Notera att inom respektive kategori så ordnas produkterna i alfabetisk ordning och inte enligt pris. 


Ändra ordning på produkter

För att ändra ordning på produkterna i rummet, klicka och håll ner musen på de sex prickarna i övre höger hörn och dra sedan rutan till önskad plats.


För att ta bort produkten från mallen, klicka på krysset i övre höger hörn.


Extra tillval

Om en produkt ingår i en underkategori som inte har en standardprodukt måste valet av produkten tas bort. 

 1. För att göra detta klickar du på Ändra val och sedan Ingen produkt vald som finns högst upp i listan.

 2. Då kommer underkategorin visas som en randig ruta med bannern Extra tillval. Detta innebär att ingen produkt är vald i underkategorin som de  extra tillvalen finns i. 


Bostadsköparen kan då själv välja om de vill lägga till produkten. Görs inget val kommer inte det extra tillvalet att ingå i tillvalsbeställningen.


Produktanteckningar

Du kan lägga till en anteckning på en produkt. Anteckningen gäller för alla produkter inom kategorin och visas oavsett vilken av produkterna inom kategorin som väljs.

Om du vill att anteckningen ska syfta på en eller flera specifika produkter istället för hela underkategorin så ska du klargöra det i anteckningen. T.ex. Produkt 1234 kommer endast i blå färg.


Envise skiljer på anteckningar som ska visas för systemanvändare och kunder, samt interna anteckningar som enbart visas för systemanvändare och inte kunder:

 1. En vanlig anteckning syns för kunden på deras tillvalssida, men syns även i TillvalsavtalProjektlakan och Leverantörsunderlag (se Utskrifter).

 2. En intern anteckning syns inte för kunden, men syns för interna systemanvändare och i TillvalsavtalProjektlakan och Leverantörsunderlag (se Utskrifter).


Lägg till en anteckning genom att:

 1. Klicka på Lägg till anteckning eller Lägg till intern anteckning och skriv anteckningen.

 2.  Klicka någonstans utanför skrivfältet för att spara.


Prisjustering 

Det går att göra prisjustering för en underkategori och därmed även en vald produkt.

 1. Klicka på 0 kr vid Prisjustering

 2. Skriv in justeringen du vill göra. 

 • En rabatt ges genom att skriva ett minustecken t.ex. (-1000) innan beloppet. 

 • Ett prispåslag ges genom att skriva påslaget utan minustecken.

 1. Kostnaden justeras automatiskt. 


Antal

Det går också att ändra antal (kvm, st eller lpm) för en hel underkategori och därmed även en vald produkt.

 1. Klicka på antal kvm/st/lpm

 2. Ange korrekt antal

 3. Klicka någonstans utanför rutan för att spara  


Exempel: Om ett golv är prissatt per kvm, ange då totala golvytan. Envise räknar sedan ut den totala kostnaden för golvet. 


Lägga till paketkategori

 1. Klicka på Lägg till paketkategori längst ner på sidan och välj i listan eller sök fram den paketkategori du vill lägga till i rummet


 1. Paketkategorin hamnar nu högst upp i rummet och visas med miniatyrbilder av stilarna inom gruppen och produkterna som ingår listas nedanför. 


OBS! Du som admin eller projektledare kommer att kunna byta produkter inom paketkategorin genom att klicka på ändra val. Detta gäller även om du under inställningar har valt att kunden inte ska kunna göra dessa ändringar (de ändringar du gör då sparas inte).


OBS! Om du som intern systemanvändare tar bort en produkt i ett paket inne i bostadsmallen så kommer den att tas bort ur rummet och tillvalsbeställningen. Men om du sedan byter mellan två paket, laddas hela paketet om och kommer därmed att innehålla de ursprungliga produkterna igen när du byter tillbaka. 


Ändra i en paketkategori

För att ändra i ett eller flera paket måste du göra ändringarna under Projektinställningar. För att uppdateringarna ska synas i bostadsmallen måste du lägga till paketet på nytt.


 1. Ta bort paketet från bostadsmallen 

 2. Lägg till paket igenAktivera rumsregler och sammankopplingar

När man vill aktivera en rumsregel eller sammankoppling visas en lista med tillgängliga alternativ, där du kan aktivera rumsregler och sammankopplingar för det specifika rummet du befinner dig i.


 1. Klicka på fliken för rumsregler eller sammankopplingar i rummet produkten/produkterna finns. 

 • En lista med de rumsregler eller sammankopplingar som du har skapat visas då. 

 1. Bocka i de rumsregler och/eller sammankopplingar som du vill ska vara aktiva i det rum du befinner dig i. 

 • Rumsregler och sammankopplingar är bara aktiva i rummen de aktiverats i, så om en rumsregel eller sammankoppling ska gälla i flera rum måste du gå in i varje rum och bocka i de berörda reglerna.


Totalkostnad i en bostad

I rutan Totalkostnad redovisas den totala kostnaden för tillval i bostaden. Tabellen förtydligar och bryter ner kostnaden för varje tillval per rum som kunden har gjort. Detta hjälper dig få en snabb överblick avseende de tillval som har gjorts i bostaden. Klicka på (+) för att se vad kostnaden i rummet avser för produkter. Observera att endast de produkter som genererar en extra kostnad visas, alltså visas inte de standardprodukter eller kostnadsfria tillval som valts i rummen. 


Kostnad ex. offert

Om kunden har valt en produkt som inte är prissatt i Envise, utan har angetts med funktionen Pris fås på offert visas texten Kostnad ex. offert. Om kunden håller pekaren över visas texten Det finns en eller flera valda produkter där priset måste bekräftas av en tredje part.   


Kontraktsfiler

Under Kontraktfiler laddar du upp dokument som ska biläggas till både digitala avtal och utskrivna avtal, exempelvis köksritningar och offerter från utomstående leverantörer.


Samtliga filer som laddas upp här följer med i de avtal som genereras i Envise. De biläggs även utskriften Projektlakan som projektdeltagare med rollen Byggare kan skriva ut.


För att lägga till en fil; dra in filen och släpp den i rutan. 


Du kan även döpa om bilagorna direkt i Envise genom att klicka på filnamnet och sedan klicka utanför rutan för att spara det nya namnet.


Övriga filer

Under övriga filer laddas bilagor upp som är till för kundens kännedom. Dessa filer kommer att visas för kunden när hen är inloggad i Envise, men följer inte med i avtalen. 

Du kan även om bilagorna direkt i HomeMaker genom att klicka på filnamnet och sedan klicka utanför rutan för att spara det nya namnet.


Bilagorna kan laddas upp i en bostad eller i en bostadsmall. Om de laddas upp i en mall följer bilagorna med till samtliga bostäder som mallen appliceras på.


Projektdeltagare med behörighet Administratör eller Projektledare har tillgång till dessa filer genom att ladda ner dem från bostadsmallarna eller bostäderna.