Bakgrundsbild & Logo


Hur hittar du hit: Se projekt > Projektinställningar > Inställningar


Under Inställningar kan en projektspecifik bakgrundsbild laddas upp. Denna bild kommer att ses av samtliga bostadsköpare på kundsidan i projektet. Du kan även välja att ersätta företagsloggan med en projektspecifik logga, denna logga syns då enbart inom projektet och för projektets kunder.


Att välja/ändra projektets bakgrundsbild

  1. Här hittar du en ruta för projektets bakgrundsbild.

  2. Dra och släpp en bild i rutan eller klicka på  Välj fil. 

  3. Klicka på Spara bild


Att välja/ändra projektets logo

  1. Här hittar du en ruta för projektets bakgrundsbild.

  2. Dra och släpp en bild i rutan eller Välj fil

  3. Klicka på Spara bild