Handpenning

Ändra handpenning i %
Standardandelen är 25 procent, men detta kan du ändra:


  1. Bocka i Ej aktiverad. Rutan kommer då aktiveras och bli vit.

  2. Skriv in den önskade handpenningen i %, men ange inte procenttecknet.

  3. Klicka på Spara längst ner på sidan  


Ändra handpenning i kr
Standardbeloppet är 10 000 kr, men detta kan du ändra:


  1. Bocka i Ej aktiverad. Rutan kommer då aktiveras och bli vit.

  2. Ange ett belopp i siffror, men ange inte “kr”.

  3. Tryck sedan på Spara längst ner på sidan. 


Aktivera ett minimibelopp

Du kan välja om delbetalningen för tillvalen ska ha en lägsta gräns, denna anges då av handpenningsgränsen i kr (se ovan):

  1. Bocka i Ej aktiverad. Rutan kommer då aktiveras och bli vit.

  2. Klicka i Ja eller Nej.

  3. Klicka sedan på Spara längst ner på sidan.