Autosvar

Du kan ställa in autosvar till kunder som skriver i chatten från sina tillvalssidor. Detta förtydligar för dem att meddelandet har mottagits men att de ska förvänta sig svar under kontorstider.  


Autosvar till kund utanför kontorstid

Välj om autosvar till kunder i detta projekt ska skickas när de skriver meddelanden från sina tillvalssidor.


 1. Bocka i rutan i höger hörn. Rutan kommer då aktiveras och bli vit.

 2. Välj Ja eller Nej för om helger om autosvar ska skickas utanför kontorstider.

 3. Klicka sedan Spara längst ner på sidan.


Kontorstid under helger

Ange om helger är utanför kontorstid:

 1. Bocka i rutan i höger hörn. Rutan kommer då aktiveras och bli vit.

 2. Välj Ja eller Nej för om helger ska räknas som utanför kontorstider.

 3. Klicka sedan Spara längst ner på sidan.


Kontorstid startar

 1. Bocka i rutan i höger hörn. Rutan kommer då aktiveras och bli vit.

 2. Skriv in klockslaget i hel timme, mellan 00-24, utan minuter. Tänk på att klockslaget är i UTC och därför måste x antal timmar läggas på (eller tas bort) beroende på land och sommar/vintertid.

 3. Klicka sedan Spara längst ner på sidan.


Kontorstid slutar

 1. Bocka i rutan i höger hörn. Rutan kommer då aktiveras och bli vit.

 2. Skriv in klockslaget i hel timme, mellan 00-24, utan minuter. Tänk på att klockslaget är i UTC och därför måste x antal timmar läggas på (eller tas bort) beroende på land och sommar/vintertid.

 3. Klicka sedan Spara längst ner på sidan.


Text för autosvar till kund
En standardtext är alltid angiven, denna text skrivs i HTML. Vill du ändra detta, kontakta Envise Support.