Övriga inställningar

  1. Projektspecifikt avtal
    En standard avtalstext är alltid angiven, denna text skrivs i HTML. Vill du ändra detta, kontakta Envise Support.


  1. Text på kundsida

En standard text på kundens förstasida är alltid angiven, denna text skrivs i HTML. Vill du ändra detta, kontakta Envise Support.


  1. Dölj logo i utskrifter
    Du kan dölja logga i utskrifter från systemet, detta gör du genom att:

  • Bocka i rutan i höger hörn. Rutan kommer då aktiveras och bli vit.

  • Välj Ja eller Nej för om logotyp ska döljas i utskrifter eller inte.

  • Klicka sedan Spara längst ner på sidan.