Lägga till kund på en bostad

Här lägger man till bostadsköparen/arna som ska göra tillval samt signera tillvalsavtalet.

Gå in på projektet > Bostäder


1. Klicka på Osåld bostad (håller du markören över fältet så ändras texten till Lägg till kund).

2. Fyll i kundens information, alla med fält med * är obligatoriska att fylla i.

  • Emailadress: Till denna emailadress får Kund 1  ett registreringsmail där de skapar ett lösenord. Emailadressen blir sedan deras användarnamn för att logga in igen.

  • Fyll i personnummer om kunden ska kunna signera digitalt. Ta gärna reda på om kunden vill signera digitalt innan du skickar ut avtal.

 3. Markera rutan Denna bostad har två kunder om bostaden har fler än en köpare och fyll isåfall också i informationen om kund 2. 
4. Klicka på Spara

5. För att ändra informationen senare, klicka på symbolen med pennan. 


Sätt stopptid

Klicka i rutan och välj det datum som ska vara sista dagen för kunden att kunna göra sina val. Detta datum kommer att finnas på kundens bostadssida och de kommer även att få påminnelser på mail att slutföra sina val innan detta datum.