Betydelser av symboler på bostäderna

Hänglås 

De olika färgerna visar vid vilken låsningsnivå bostaden för närvarande befinner sig.

Se avsnittet Låsningsnivåer.


Klarmarkerade rum (Symbol: En bock) 

Denna symbol visar hur många av bostadens rum som har Klarmarkerats av kunden eller annan projektdeltagare med behörighet. 

Kundresa (Symbol: Tre personer)

Denna symbol anger hur långt i tillvalsprocessen kunden har kommit. Varje siffra representerar ett steg i processen:


1/7 - Registreringsmail har skickats till kund

2/7 - Registreringslänk har öppnats av kund

3/7 - Kund har loggat in

4/7 - Tillval har gjorts av kund

5/7 - Kund är färdig med sina tillval

6/7 - Kund har fått avtalslänk

7/7 - Kund har signerat avtal


Kontrakt 

Symbolen visar hur många av parterna i tillvalsavtalet som har signerat sitt digitala avtal 


Brev

Ett vitt brev indikerar att kunden inte ännu har bjudits in. 

Ett grönt brev indikerar att en inloggningslänk framgångsrikt har skickats till kundens angivna mailadress. 

Ett rött brev visar att mailet inte har levererats. Detta kan bero på felaktig mailadress.  


Pratbubbla 

Visar hur många meddelanden som har skickats från kunden via systemet. Om det har kommit ett nytt meddelande indikeras detta genom att färgen bakom siffran blir röd istället för grå

För att se detta meddelande: 

  1. Klicka in på bostaden 

  2. Gå till Meddelande