Applicera bostadsmall

När en bostadsmall appliceras på en bostad blir bostaden en exakt kopia av mallen. Individuella ändringar kan sedan göras på bostadsnivån. 


En bostadsmall kan appliceras direkt vid skapandet av en bostad om detta görs manuellt. Välj då den aktuella mallen i rullistan (se skapa ny bostad). En bostadsmall kan också appliceras på en eller flera bostäder samtidigt ifrån bostadslistan. 

  1. Klicka på rullistan där det står Välj Åtgärd… och välj Applicera mall

  2. Välj bostadsmall du vill applicera.

  3. Välj hur du vill hantera bostadsmallens och den specifika bostadens filer/bilagor. 

Välj mellan:

  • Behåll

Detta val innebär att bostadens/bostädernas bilagor behålls, men bostadsmallens bilagor följer inte med.

  • Ersätt

Detta val innebär att bostadens/bostädernas bilagor ersätts av bostadsmallens bilagor, men bostadens/bostädernas bilagor tas bort.

  • Slå ihop

Detta val innebär att bostadens/bostädernas bilagor slås ihop med bostadsmallens bilagor, alltså tas inga bilagor bort utan både bostadsmallens och bostadens bilagor ligger kvar i bostaden. 

  1. Välj de aktuella bostäderna i listan genom att markera rutan längst ut till höger på bostaden. 

  2. Klicka på Utför

OBS! Systemet har inte någon spärr för att applicera en mall på en bostad där tillval redan är gjorda. Om en mall appliceras på en bostad i vilken tillvalen redan är gjorda skrivs dessa tillval över av mallen och samtliga tillval. Det finns inget sätt att ångra denna åtgärd.