Låsningsnivåer på bostad

En bostad kan låsas antingen manuellt av admin eller projektledare eller automatiskt då ett bestämt stoppdatum infaller. När bostaden inte är låst kan kunden fritt ändra bostadens tillval. Det finns fyra olika låsningsnivåer, se nedan. När en ny bostad skapas är den automatiskt inställd på Ej låst. 


Ej låst - Grönt hänglås

Kunder och admin/projektledare kan göra ändringar i bostaden. 


Val låsta för kund - Gult hänglås

Tillval är låsta för kunder men admin/projektledare kan fortfarande göra ändringar i bostaden.


Val låsta för kund och Admin - Orange hänglås

Inga ändringar kan göras av kunder eller admin/projektledare. På orange nivå så kan ni skapa avtal och skicka ut till era kunder för signering.


Inga ändringar får göras - Rött hänglås


Bostaden är klar för att byggas, denna låsning tillgängliggör utskrifter med versionsnummer för entreprenörer. Genomför man ändringar i bostaden efter detta skapas en revidering av bostaden med ett nytt versionsnummer.


Att byta låsningsnivå på rumsnivå

  1. Om projektet har aktiverat rumslås byter man låsningsnivå genom att klicka på cirkeln. 

  2. Klicka sedan på antingen Lås rum eller Lås upp rum för att byta låsningsnivå

  3. Den aktuella låsningsnivån indikeras genom hur mycket utav cykeln som är ifylld, 25%, 50%, 75% eller 100% för de olika nivåerna.


Ej låst - 25 %

Kunder och admin/projektledare kan göra ändringar i bostaden. 


Val låsta för kund - 50 %Tillval är låsta för kunder men admin/projektledare kan fortfarande göra ändringar i bostaden.


Val låsta för kund och Admin - 75 %

Inga ändringar kan göras av kunder eller admin/projektledare. På orange nivå så kan ni skapa avtal och skicka ut till era kunder för signering. 


Inga ändringar får göras - 100 %

Bostaden är klar för att byggas, denna låsning tillgängliggör utskrifter med versionsnummer för entreprenörer. Genomför man ändringar i bostaden efter detta skapas en revidering av bostaden med ett nytt versionsnummer.