Välj per projekt hur era kunder ska signera; Elektronisk signering, Mobilt Bank ID eller SMS-verifiering.

Standard är Mobilt Bank ID. Kontakta support@homemaker för att ändra.


1. Välja ombud

Utse ett ombud, dvs. den person som signerar tillvalsavtalen från er sida. Det kan endast vara ett ombud i taget som signerar avtal.

Exempel: Ska person 1 ansvara för trapphus 1 så gör hen klart alla avtal i trapphus 1 innan person 2, som ansvar för trapphus 2, påbörjar att göra avtal för “sitt” trapphus. 

 1. Lägg till personen som ska vara projektdeltagare genom att klicka på (+) i listan till vänster under fliken Projektdeltagare.

 2. Då blir namnet synligt i rullistan till höger, Ställningsfullmakt för digitala avtal, och kan väljas som ombud.


2. Skapa avtal

 1. Gå in på bostaden som ska signeras.

 2. Klicka på det orangea låset.

 3. Då kommer en ruta fram där det står Skapa digitalt avtal.

 4. Klicka på Bjud in bredvid respektive part för att skicka en länk till det digitala avtalet till bostadköparens e-postadress, samt ett mail till ombudet.

 5. Längst ner i avtalet trycker både kunden och ombudet på Signeras med Mobilt BankID för att signera digitalt.

 6. När avtalet har signerats digitalt så kommer texten Bjud in i bostaden (i avtalsrutan) att bytas ut till datumet avtalet signerades av den parten.


Felmeddelande

Om du får ett felmeddelande när du skapar ett digitalt avtal så beror det troligtvis på att kunden saknar personnummer bland sina kunduppgifter.

Har man inte valt ombud kommer det stå att man saknar Ställningsfullmakt för digitala avtal. 


Om kunden inte ska signera digitalt avtal

 1. Gå till fliken som heter Utskrifter.

 2. Välj utskriften som heter Tillvalsbeställning för att skriva ut ett avtal man kan signera för hand.

 3. Skicka ut det till bostadsköparen som signerar avtalet för hand och som sedan ska skicka tillbaka avtalet till er.

 4. När du har fått tillbaka avtalet som är signerat för hand så laddar du upp det i HomeMaker under Kontraktfiler i bostadköparens  bostad.