Statistik

Här kan man generera och ladda ner statistik för samtliga projekt i kontot. 

  1. Välj ett eller flera projekt i rullistan och klicka på Filtrera. 

  2. Sidan laddas för att sedan grafiskt visa statistik över variabler såsom omsättning, vinst och tillvalsfrekvens för de valda projekten. 

  3. Klicka på de tre strecken i övre höger hörn vid något av diagrammen för att ladda ner det i formatet .png, .jpeg eller .svg. Dessa kan t.ex. användas för presentationer.Populära tillval

Under diagrammen visas en lista, kallad Populära tillval, med produkter för de filtrerade projekten. Du kan välja att sortera listan efter mest eller minst populära produkter genom att klicka på pilen bredvid Gånger valda. 


Exportera statistik

Du kan också välja att exportera all data för de valda projekten till en excelfil. 

  1. Klicka på Skapa export av valda projekt. Systemet skapar då en fil som kan laddas ner genom att klicka på knappen längst till höger.

  2. Excelfilen innehåller alla bostäder i de filtrerade projekten, med de valda produkterna och all tillhörande information avseende produkterna.

  3. Detta kan användas för all form av data- och statistikbearbetning som du önskar göra.