Hitta hit:

Startsida> Inställningar > Projekt


Lägga till nytt projekt

  1. Klicka på “+ Nytt projekt”  som ligger under listan med alla befintliga projekt.


  1. Skriv sedan in projektets namn och välj projekttyp och bolag.

Projekttyp

Projekttyp möjliggör att det gåt att välja formulär efter vilken typ av fastigheter ni jobbar med. 

Projektinformation

Markera ett projekt i listan “Projekt” för att se produktinformationen.

Avhjälpandetid

Här anges antal dagar innan ärenden i detta projekt ska vara avhjälpta enligt ert bolag.

När ett projekt skapas sätts 14 dagar som standard. 

Ärendebekräftelser från flera parter

Klicka i rutan “Aktivera ärendebekräftelser” för att få fram alla alternativ av vilka roller som kan bekräfta att ett ärende är utfört.
Publikt anmälarformulär

För att se publikt anmälarformulär och kodblock, klicka på pilen nedåt. 

Adress till anmälarformulär

Använd denna länk för att skicka till förvaltare/ beställare som sparar denna länk och som de använder för att anmäla ärenden. 

Kodblock för att bädda in anmälarformulär

Denna kod går att bädda in på er hemsida. Hänvisa vidare denna kod till den person hos er som ansvarar för er hemsida. 


Möjligheter i inbäddningen:

Konfigurera så att vissa fält i formuläret är färdigifyllt ex.  projekt och adress. Kontakta support@envise.io för mer info.

Viktiga datum

Här skriver ni in för att påminna om viktiga datum i projektet. 

Detta kommer att synas på hem-skärmen  i sektionen “ Viktiga datum de närmaste 30 dagarna”. 

Adresser

Dessa adresser kommer att vara synliga och valbara i en rulllista i anmälarformuläret. För att rapportera in ärenden i formuläret är det nödvändigt att det finns minst en adress i projektet. 

  1. Klicka på “ Ny adress”.

  2. Skriv i de adresser som ska finnas i projektet och klicka “spara”.

Projektledare

Här lägger ni till om projektet ska ha en projektledare. Om ingen projektledare läggs tills så blir handläggaren även projektledare i projektet.


  1. Klicka på “Lägg till projektledare” och välj i rullistan.

  2. De kommer endast se det projekt som de har tilldelats. 

Entreprenörer

Inte obligatorisk, utan till hjälp om entreprenör vill delegera vidare till sin underentreprenör


  1. Klicka på “Lägg till entreprenör” och välj i rullistan.

  2. Endast dessa tillagda entreprenörer kommer att bli synliga i ärenden inom projektet.

Underentreprenörer

  1. Lägg till underentreprenör i projektet.

  2. Endast dessa tillagda underentreprenörer kommer att bli synliga i ärenden inom projektet.