Översikt 

I översikten får ni en tydligare bild om antalet  nya och pågående  ärenden i dina projekt. 

Det går att klicka på dessa rutor för att sortera och enbart få fram resultat enligt dem.

Brådskande ärenden

Detta är de ärenden som har flaggats som “Brådskande”. Läs mer på avsnittet “ Flagga ärenden som brådskande”. 

Nya ärenden

Detta är nyinkomna ärenden .

Nya ärenden som inte delegerats

Ärenden som väntar på att bli kategoriserade och tilldelade till en entreprenör.

Har passerat avhjälpandetiden

Ärenden som har gått över tiden.

Avvisades av anmälaren

Ärenden där anmälaren inte har bekräftat ärendet som klart. 

Väntar på din bekräftelse

Ärenden som handläggare behöver bekräfta som klara. 

Olästa meddelanden

Ärenden som har olästa meddelanden.