Nytt ärende

Flagga ärende som brådskande

  1. Som handläggare för ett ärende kan du flagga akuta ärenden som brådskande  genom att aktivera “Brådskande ärenden” .

  1. Dessa ärenden kommer då att synas högst upp i överblicken för alla ärenden och mail skickas ut till entreprenör.

Kategorisera och lägga till handläggare och entreprenör

  1. Tilldela handläggare för ärendet. 

  2. Välj ett utrymme.

  3. Välj kategori.

  4. Välj entreprenör och/eller underentreprenör. 

  5. Klicka “Delegera och notifiera “ för att delegera ut ärendet på entreprenör och/eller underentreprenör.Varför får jag inte upp entreprenörer i ärendet? 

Anledningen kan vara att det saknas en entreprenör med rätt kategori. Till exempel om du satt kategorin VVS så får du endast fram entreprenörer som har kategorin VVS.

För att en eller flera entreprenörer ska synas i ett visst projekts ärenden så måste två viktiga steg vidtas:


 1. Var säker på att användaren har rätt kategori/kategorier kopplade till sig. 

 - Klicka på “Inställningar” högst upp till höger på hemskärmen.

 - Klicka på fliken “Användare”.

 - Klicka på pennan längst till höger om användaren och välj rullistan “Kategori”. 

 - Där klickar du på den/de kategori/kategorier som entreprenören ska knytas till.


 2. Se till att entreprenören är inlagd i projektet.

 - Klicka på “Inställningar” högst upp till höger på hemskärmen.

 - Klicka på fliken “Projekt”.

 - Sök fram det projekt frågan gäller (sökfältet hittar du högre upp i höger hörn).

 - Därefter klickar du på projektets namn.

 - Bläddra ner till de "tabeller" som heter Entreprenör och Underentreprenör.

 - Bekräfta att entreprenören finns i någon av dessa (du kan använda dig av sökfältet högre upp i höger hörn).

 - Om inte, så finns ett vitt fält där man har en lista med entreprenörer att lägga till.

 - Klicka på den entreprenör du vill lägga till och klicka sedan på plus-knappen till höger om listan.


Nu kan du gå tillbaka till ärendet i fråga och koppla på entreprenören som ska avhjälpa ärendet.