Information

Detta är den information som anmälaren själv har angett när hen har fyllt i formuläret. 

Ändra information

Det är möjligt att ändra denna information genom att klicka på pennan i högra hörnet (om anmälaren t.ex. felstavat sin mailadress). 

Anmälarvy

Klicka här för att se hur anmälaren kan se ärendets sida. 

                

Genom att klicka på “kopiera”-symbolen i högra hörnet av anmälarvy-knappen, så kan du kopiera en länk direkt till anmälarvyn som du sedan kan skicka vidare till behörig part.