För att göra det enklare att förstå hur man avslutar ett ärende med rätt status, så är färgen samma som när du letar på ärenden med status-filtret på startsidan. 

Bekräfta klart

Parkera till garanti

Avsluta utan åtgärd

Om ett ärende avslutas utan åtgärd, så finns det möjlighet att välja ett fördefinierat svar till anmälaren, eller skriva ett personligt svar.