Skapa Områden

Startsida > Inställningar > Områden

Lägg in de Områden som ni vill dela upp projektet i. Områden gör att ni kan kategorisera olika län.

 1. Lägg till de län som ni vill ha som områden

 2. Klicka Spara


Skapa nytt Projekt

Startsida > Inställningar  > Projekt 

 1. Klicka på Lägg till nytt projekt

 2. Skriv sedan in projektets namn; Orten som huset ligger i

 3. Välj projekttyp “Styckhus”

 4. Välj Område som detta projekt ligger i

 5. Klicka på Lägg till nytt projekt för att spara


Fyll på med Projektinformation

När ni sparat projektet är det dags att välja inställningar.

Startsida > Inställningar  > Projekt > Markera ett projekt i listan “Projekt”.


Avhjälpandetid

Här anges antal dagar innan ärenden i detta projekt ska vara avhjälpta enligt ert bolag.

När ett projekt skapas sätts 14 dagar som standard. 


Ärendebekräftelser från flera parter

Klicka i rutan “Aktivera ärendebekräftelser” för att få fram alla alternativ av vilka roller som kan bekräfta att ett ärende är utfört.
Publikt anmälarformulär

För att se publikt anmälarformulär och kodblock, klicka på pilen nedåt. 

Adress till anmälarformulär

Detta är en länk till anmälarformuläret.  Denna kan ni länka till på er hemsida, er Bostadssida i Showroom eller skicka till en kund som inte hittar anmälarformuläret. 


Kodblock för att bädda in anmälarformulär

Detta är en kod för att att istället bädda i anmälarformuläret.  Denna kod kan ni bädda in på er hemsida eller er Bostadssida i Showroom.


Viktiga datum

Här skriver ni in för att påminna om viktiga datum i projektet. 

Detta kommer att synas på hem-skärmen  i sektionen “ Viktiga datum de närmaste 30 dagarna”. 

Adresser

Dessa adresser kommer att vara synliga och valbara i en rulllista i anmälarformuläret. För att rapportera in ärenden i formuläret är det nödvändigt att kundens adress finns i rullistan. 


 1. Klicka på “ Ny adress”.

 2. Skriv in varje unik adress 

 3. Klicka på SparaProjektledare

Här lägger ni till de användare som ska adminstrera detta projekt.  Om ingen projektledare läggs tills så blir handläggaren även projektledare i projektet.


 1. Klicka på “Lägg till projektledare” och välj i rullistan

 2. De kommer endast se de projekt/kommun som de har tilldelatsEntreprenörer

Inte obligatorisk, utan till hjälp om entreprenör vill delegera vidare till sin underentreprenör. Lägg till de entreprenörer som hör till ett visst projekt/kommun. 


 1. Klicka på “Lägg till entreprenör” och välj i rullistan

 2. Endast dessa tillagda entreprenörer kommer att bli synliga i ärenden inom projektet
Underentreprenörer

Lägg till de underentreprenörer som hör till ett visst projekt/kommun

 1. Lägg till underentreprenör i projektet

 2. Endast dessa tillagda underentreprenörer kommer att bli synliga i ärenden inom projektet