Områden

Skapa Områden

Detta kan ni använda om ni finns inom olika områden exempelvis olika regioner, stadsdelar, städer eller bolag. 


  1. Skriv in namn på Områden

  1. Sedan kopplar ni projekt till rätt område i projektinformationen