Skapa en ny tagg och tagga ärenden

Tagga upp ärendet med orsaken till felet t.ex materialfel eller monteringsfel.

Tips! Använd funktionen för att tagga upp ärenden som ska vidarefaktureras eller vidare till leverantör.


Hantera taggar

Gå till Inställningar > Taggar

Lägg till nya taggar, ta bort taggar eller ändra namnet på taggar.