Hitta hit: Statistik


Se statistik


1. Gå till Statistik

2. Välj vilken typ av statistik ni vill se; 

- Ärende per projekt

- Taggar per projekt

- Korrespondenstid per projekt

- Ärenden per entreprenör

3. Använd filtreringen för att ytterligare selektera fram vilka ärenden ni vill se

4. Det går även att ladda ner diagrammet som en pdf eller csv