Detta är en tilläggsbeställning i Envise Service. Kontakta info@envise.io eller er kontaktperson på Envise för beställning.Hur fungerar PDF-inläsningen?


  1. Anmälaren skickar en PDF till en emailadress

  •  Emailadressen är pdf.dittföretagsnamn@envise.io

  1. Administratörer och projektledare ser ärendet som ett nytt ärende i Envise Service och kan börja handlägga ärendet

  2. Anmälaren kommer att bli inlagd som “Anmälare” och hyresgästen/boenden kommer att vara inlagda som “kontaktperson”


Observera!

Namnen på projektet i Envise Service måste vara stavat likadant som i PDF:en från anmälaren.

Ex: Anmälaren skickar en PDF där projektet har namnet “Brf Årstiden”, då måste även projektets namn i Envise Service vara “Brf Årstiden”.