Projekt

Starta ett nytt projekt i HomeMaker
Att starta ett nytt projekt i HomeMaker Klicka på Skapa projekt Ange projektets namn Du kan även ange ett projektnummer samt en eller flera taggar ...
Ons, 22 jan., 2020 at 11:22 F.M.
Arbeta med projekt i HomeMaker
Att arbeta med projekt i HomeMaker Som administratör behöver inte du lägga till dig själv i projekt eftersom du har behörighet att göra ändringar i alla...
Ons, 22 jan., 2020 at 11:23 F.M.
Projektkatalog
Projektkatalog Projektkatalogen är en för projektet unik kopia av produktkatalogen. Här definieras vad som ska vara standard respektive tillval i projektet...
Ons, 22 jan., 2020 at 11:26 F.M.
Söka och filtrera i projektkatalogen
Att söka och filtrera i projektkatalogen På samma sätt som du kan söka i produktkatalogen kan du i projektkatalogen söka i hela katalogen eller i en specif...
Ons, 22 jan., 2020 at 11:27 F.M.
Status och pris
Att välja status och pris Nu är det dags att välja vilka produkter som ska erbjudas i projektet. När du klickar in dig i ett helt nytt projekt, som inte är...
Ons, 22 jan., 2020 at 11:28 F.M.
Ersätta en produkt i projektet
Ersätta en produkt i projektet När en produkt ersätts av en annan i systemet implementeras detta på alla ställen i projektet där produkten används förutom ...
Ons, 22 jan., 2020 at 11:29 F.M.
Skapa paketkategori
Paketkategori En paketkategori består av flera olika paket; ett paket är en kombination av olika produkter som har fastställts i förväg av en inrednings...
Ons, 22 jan., 2020 at 12:52 E.M.
Hantera paket
Hantera paket inom en paketkategori Ändra ordning Du kan ändra ordningen på paketen genom att klicka på de sex prickarna, hålla musen intryckt och däre...
Ons, 22 jan., 2020 at 12:53 E.M.
Rumsregler
Rumsregler Med rumsregler kan man hantera undantag eller specifika regler som gäller för en specifik bostad. t.ex att en produkt inte kan erbjudas eller at...
Ons, 22 jan., 2020 at 3:11 E.M.
Sammankopplingar
Sammankopplingar Sammankopplingar hittas under fliken Rumsregler. Sammankopplingar anger om, och hur, en produkt är länkad till en annan. Det finns två sät...
Ons, 22 jan., 2020 at 12:56 E.M.