Administratör

Den högsta behörigheten i Envise. Administratören har tillgång till samtliga funktioner och kan göra ändringar i alla projekt, projektkataloger och produktpaket.

OBS! Administratören är den enda som kan lägga till Systemanvändare (alla utom bostadsköpare).


Projektledare

Läggs till i relevanta projekt av en administratör, och får på så sätt tillgång till samtliga funktioner inom ett eller flera projekt. Projektledare kan inte ändra i produktpaket eller hantera användare. 
OBS! Projektledare kan endast lägga till bostadsköpare.


Byggare

Kan endast se utskrifter och information relevant för projektets byggnation. Byggare kan inte göra några ändringar i Envise och läggs till i projekten av administratör eller projektledare.


Kund

Får ett välkomstmail till kundsidan och kan därigenom komma åt tillvalsprocessen i sin egna bostad, samt kommunicera med projektansvariga.