Bostadsmallar

Bostadsmallar används för att skapa olika typbostäder, som sedan kan appliceras på flera bostäder samtidigt. 

Syftet med bostadsmallen är att underlätta arbetet vid uppsättning av bostäder. Istället för att göra (t.ex.) 10 stycken 1 Rum & Kök (RoK) så kan man göra en mall som motsvarar 1 RoK, och sedan applicera den på 10 tomma bostäder. Alla produkter, inställningar och bilagor i en bostadsmall följer med till bostaden den appliceras på, bostaden blir alltså en exakt kopia av mallen. 


Detta upprepar man för olika typbostäder i projektet, exempelvis 2 RoK, 3 RoK och 4 RoK.


Att skapa en ny bostadsmall

  1. Klicka på Ny mall.

  2. Ange sedan mallens namn. Detta namn kan alltid ändras senare. 

  3. Klicka på Spara för att skapa en tom mall. 

  4. För att gå in i mallen klickar du på Ändra mall.


Kopiera bostadsmall

Du kan välja att skapa en ny mall som en kopia av en annan mall i samma projekt. 

Det går endast att kopiera mallar som finns i samma projekt. En kopierad mall blir en identisk kopia, som du kan därefter kan ändra för att passa den typbostad du vill skapa. Detta sparar tid och effektiviserar din projektuppsättning.


  1. Klicka på Ny mall.

  2. Ange mallens namn. Detta namn kan du alltid ändra senare. 

  3. Välj den mall som du vill kopiera i rullistan.

  4. Klicka på Spara för att skapa mallen. 

  5. För att gå in i mallen klickar du på Ändra mall.