Massåtgärder

Från bostadslistan kan en mängd olika åtgärder genomföras. Åtgärderna kan genomföras på enskilda bostäder eller på flera/samtliga bostäder samtidigt. 

 1. Välj en åtgärd i rullistan.

 2. Välj sedan hur åtgärden skall se ut. Ex: Lägg till pdf, välj datum eller mall beroende på 

 3. Bocka i den/de bostäder som du vill utföra åtgärden på.

 4. Om alla bostäder skall väljas, klicka på den översta rutan!

 5. Klicka på Utför.

De åtgärder som avses är:

 • Sätta stopptider för projektets bostäder

 • Skicka inloggningsmail

 • Skicka meddelande till kunder

  1. Välj Skicka meddelande i rullisten

  2. Klicka under rullisten för att börja skriva. 

  3. Klicka i rutan längst upp för att markera alla bostäder eller markera enskilda bostäder. 

  4. Klicka på Utför för att skicka. 

 • Ändra låsningsnivå på bostäder

 • Ladda upp Övriga filer

 • Applicera bostadsmallar