Utskrifter 

Beroende på vilket underlag som efterfrågas behövs så finns ett urval av utskrifter att välja bland:


Faktureringslista

Pdf-/Excelutskrift som ger en lista på kunderna i ett projekt inkl. belopp som ska faktureras.


Fakturaunderlag

Pdf-utskrift som avser förse ekonomiavdelningen relevanta faktureringsuppgifter för varje bostad.


Handlingsförteckning

Pdf-Excelutskrift över versionsföreteckingen för varje bostad som eventuellt har reviderats efter signering och påbörjat bygge.


Inredningslista

Pdf-lista över inredningsvalen i respektive bostad. 


Kundlista

Pdf-Excelutskrift med alla kunduppgifter för respektive bostad.


Kundetiketter

Utskrift som skapar etiketter med kunduppgifter för respektive bostad.


Leverantörsunderlag

Pdf-/Excelutskrift som sammanställer vilka och hur många produkter som ska beställas till varje bostad. Leverantörsunderlag kan filtreras och sorteras per återförsäljare/leverantör.


PDF-filer

Kontraktfiler och Övriga filer som har laddats upp i varje bostad kan skrivas ut per bostad.


Planlösningsfiler

Pdf-utskrift för planritningar som har laddats upp i systemet.


Prislista

Pdf-Excelutskrift  över inredningsvalens utpriser mot kund; denna är kopplad till de olika bostadsmallarna/typ bostaderna som har skapats i projektet, och inte varje bostad.


Produktvinst

Pdf-Excelutskrift över vinstmarginalen inkl. vinstbelopp för sålda tillval i respektive bostad. 


Projektlakan

Pdf-Excelutskrift som är ett underlag till bygget; här specificeras vilka produkter som ska installeras i varje bostad samt vad som är standard respektive tillval.


Protokoll tillvalssyn

Utskrift i pdf som används till kontrollbesiktningen för varje bostad vid inflytt.


Tillvalsbeställning

Ett tillvalsavtal som kan skrivas ut för manuell signering i pdf.


Total Fakturering

Pdf-Excelutskrift som fördelar vinstbeloppen för varje bostad jämnt mellan projektutvecklare och entreprenad samt tar hänsyn till  arbets-och inköpskostnader som entreprenad har fått står för.