Projektkatalog

Projektkatalogen är en för projektet unik kopia av produktkatalogen. Här definieras vad som ska vara standard respektive tillval i projektet

 samt till vilket pris.


För att koppla på ett eller flera produktpaket till projektkatalogen, följ instruktionerna nedan:

  1. Klicka på låset som finns bredvid ordet Produktpaket

  2. Klicka på det eller de produktpaket som du vill ska aktiveras och finnas tillgängliga i projektkatalogen; ge varje paket tid att ladda innan du går vidare till nästa paket eller steg

  3. Valt produktpaket blir understrukna med ett tjockt streck 

  4. Alla produkter i de valda produktpaketen finns nu tillgängliga att arbeta med i det aktuella projektet, utgångsläget är att varje produkt har status Används ej och priset 0 kr.

  5. När du är klar med att lägga till produktpaket, klicka på hänglåset igen. På så sätt undviker man att av misstag lägga till andra paket eller klicka bort ett befintligt paket. 

OBS! Om produkter från olika produktpaket ska slås samma och finnas i samma underkategori så måste huvud-och underkategori vara samma i de olika paketen.