Ersätta en produkt i projektet

När en produkt ersätts av en annan i systemet implementeras detta på alla ställen i projektet där produkten används förutom de bostäder som är rödlåsta (detta kan du läsa mer om under Bostäder).


Varför kan man behöva ersätta produkter i systemet?

En vanlig anledning är att en produkt har utgått ur leverantörens sortiment och därmed måste ersättas med en likvärdig produkt. 


Hur gör man för att ersätta en produkt?

Följande steg genomförs i projektkatalogen 

  1. Lägg först till den nya produkten i samma underkategori som den utgångna produkten. 

  2. Ange samma status och eventuellt pris på ersättningsprodukten som på den utgångna produkten 

  3. Klicka sedan någonstans i fältet på den produkt du vill ersätta. Då kommer en ny ruta att presentera sig. Välj ersättare i rullistan och klicka på Ersätt. Du kan välja att lägga till anteckningar, både externa som syns mot kund och interna som bara syns för interna användare. Dessa anteckningar används för att förklara ändringen i produkt för bostadsköpare och entreprenad.

Klart! Den gamla produkten är nu ersatt av den nya på samtliga ställen i projektet, undantaget rödlåsta bostäder som redan har gjort tillvalet, signerat avtalet och vars underlag har tillgängliggjorts till entreprenad.