Hantera paket inom en paketkategori


Ändra ordning

Du kan ändra ordningen på paketen genom att klicka på de sex prickarna, hålla musen intryckt och därefter dra paketet till den plats du önskar visa den på. Första paketet lägger du högst upp och sista paketet längst ner.


Observera att ordningen i vilken paketen ligger är densamma som visas för bostadsköparna. Observera också att det paket som ligger först, dvs. högst upp i listan är det paket som automatiskt väljs när paketkategorin adderas i en bostad eller en bostadsmall. 


Byta namn

För att byta namn på ett paket klickar du på paketet. Då byts sidan till paketets egna sida, där kan du under Namn på paket byta namn på paketet.


Bilder i paket

  1. Klicka på Välj fil eller dra och släpp en bild i rutan.

  2.  Klicka sedan på Spara bild; notera att bildens inzoomning och position kan justeras/anpassas direkt i HomeMaker

Under bilden kan du även lägga till en beskrivande och/eller säljande text för paketet. Klicka på Lägg till anteckning; när du är klar, klicka någonstans utanför rutan för att spara din text. Produkter i paketet

  1. Klicka på Lägg till produkt för att lägga till produkterna som ska finnas i ett visst paket

  2. Sök fram önskad produkt genom att navigera dig genom kategorierna eller genom sökfältet.

  3. För att ta bort en produkt ur stilen, klicka på (x)


  1. För att ändra ordning klicka och håll ner musen på de sex punkterna, dra därefter produkten till önskad plats. Observera att ordningen i listan är densamma som visas för kunden i dennes bostad. 


OBS! Tänk på att  bostader som redan valt ett paket inte påverkas av de ändringar som görs här. För att ändringarna ska visas behöver man byta paket till ett annat paket i paketkategorin och sedan byta tillbaka i varje bostad.