Rumsregler

Med rumsregler kan man hantera undantag eller specifika regler som gäller för en specifik bostad. t.ex att en produkt inte kan erbjudas eller att priset för ett tillval skiljer sig för den bostaden.


Statusskillnader
Alla bostäder i projektet erbjuder kanske inte samma tillval med samma statusar. 

Exempel: I bostad 3 är badkar ett alternativ till duschvägg, men samma badkar kan inte erbjudas i bostad 5. I projektkatalogen är dock badkaret ett tillval oavsett, alltså måste en regel skapas, s.k. rumsregel, som sätter tillvalet badkar som Används ej i just bostad 5.

Prisskillnader
Har golvpriser till kund angetts per styck och inte per kvadrat? Då skiljer sig priserna från  bostad till  bostad. I projektkatalogen kan dock bara ett pris sättas för golvet, alltså måste en regel skapas, s.k. rumsregel, som sätter ett annat pris på golvet i de bostäder det andra priset gäller.

Skapa en rumsregel

  1. Klicka  på fliken Rumsregler under fliken Projektinställnignar. 

  2. Därefter väljer du Lägg till rumsregel och skriver namnet på regeln (ex. Badkar - Används ej) och trycker sedan på entertangenten.


För att byta namn på rumsregeln klickar du någonstan på regelns ruta, då kommer du in på rumsregeln och kan skriva in det nya namnet under Rumsregelns namn och trycker på entertangenten.


Du kan ta bort en rumsregel genom att klicka på krysset (x) på höger sida, detta ser du när du är i överblicken för rumsregler och inte i själva rumsregeln (såsom för namnbytet). Observera att det är möjligt att radera rumsregler även i de fall de används i bostäder. Detta kan då komma att påverka standardprodukter, tillval och priser i de berörda bostäderna. 


Lägga till produkter i rumsregler

  1. Klicka in dig på rumsregeln. 

  2. Klicka sedan på Lägg till produkt och sök sedan fram de berörda produkterna genom att använda sökfältet och/eller navigera dig genom kategorierna. 

  3. Klicka på den produkt du vill ska omfattas av rumsregeln. Produkten kommer nu att markeras med en färgad bakgrund samt presenteras i listan med produkter som regeln omfattar.

  4. I den övre listan som visar vilka produkter regeln består av kan du göra justeringar såsom pris- och statusändringar. 

- För att ändra utpris så klickar du på priset, då presenteras en ruta där du kan skriva in det nya priset. Klicka utanför rutan så sparas det automatiskt. Observera att du även kan ändra arbetskostnader och inköpspriser i rumsregler om så skulle önskas. Detta görs på samma sätt som för utpriser.
- För att ändra status så väljer du bara den nya statusen i rullistan.

  1. När detta har gjorts så måste regeln aktiveras i de bostadsmallar eller bostäder där den ska gälla. För instruktioner om hur du aktiverar en rumsregel kan du hoppa till Bostadsmallar eller Bostäder.


OBS! Tänk på att alla ändringar som görs i en rumsregel kommer att påverka tillvalen i bostäderna som använder rumsregeln.